Tijdlijn

01 jan, 2015

Norm NO2 geldt nu voor Nederland

De Europese grenswaarde voor Stikstofdioxide (NO2) van 40 μg/m³ geldt van af 1-1-2015 ook voor Nederland. De overeengekomen Europese norm van 40 μg/m³ is een jaargemiddelde. Die grenswaarde mag niet worden overschreden. Geven metingen aan dat die norm wordt overschreden, dan moet op de kortst mogelijke termijn maatregelen genomen worden om die overschrijding van de grenswaarde ongedaan te maken.

07 sep, 2017

Recht op gezonde lucht bestaat

SchoneluchtAmsterdam1Donderdag 7 september 2017 heeft de voorzieningenrechter in Den Haag uitspraak gedaan in de zaak van Milieudefensie tegen de Staat. De rechter oordeelde in kort geding dat de Nederlandse Staat binnen twee weken een kwaliteitsplan moet opstellen dat daadwerkelijk zorgt voor een schonere lucht en dat aan de regelgeving voldoet. Het plan moet maatregelen bevatten die ervoor zorgen dat alle overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. Ook heeft de voorzieningenrechter de Staat verboden om maatregelen te nemen die tot voortgaande of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden zullen leiden.Lees verder »Recht op gezonde lucht bestaat

18 jun, 2019

Actieplan Schone Lucht

B en W heeft het Actieplan Schone Lucht opgesteld. Alle knoppen worden gebruikt om het verhaal “naar een uitstootvrij Amsterdam” te verkopen. Lees verder »Actieplan Schone Lucht

02 okt, 2019

Concept Agenda Autoluw

Wethouder Dijksma heeft op 2 oktober 2019 de concept agenda Autoluw vrijgegeven. Het woord Nu krijgt een nieuwe betekenis; t/m 2022. De wethouder meldde meermaals dat de oplossing voor het drukke verkeer op de hoofdroutes zit in die agenda Autoluw. Bewoners en werkenden lezen dat pas ergens ( STRAKS ) en LATER (t/m 2040) onderzoek naar de Hoofdroutes gedaan. Bewoners echt niet blij. Voelen zich belazerd. Tevens blijkt dat geen Knip in de Weesperstraat wordt gerealiseerd, doch slechts een pilot van een week…… Lees verder »Concept Agenda Autoluw

04 feb, 2020

Wethouder: In 2019 nog steeds op 13 meetlocaties te hoge NO2 concentratie

Wethouder Marieke van Doorninck

Wethouder Marieke van Doorninck heeft de Raadsleden een brief met datum 3 februari 2020 gestuurd met de GGD-meetcijfers over heel 2019. Nog steeds zijn er 13 meetlocaties met een NO2 concentratie gemeten boven de gezondheidskundige advieswaarde van de WHO van 40 microgram/m3 als jaargemiddelde. In 2018 was dat het geval op 22 locaties. In 2017 waren het er zelfs 37. Lees verder »Wethouder: In 2019 nog steeds op 13 meetlocaties te hoge NO2 concentratie

15 mei, 2020

Raad van State

Raad van State

Vrijdag 15 mei ontving d’Oude Stadt de uitspraak van de Raad van State inzake handhavingsverzoeken luchtkwaliteit bij de gemeente Amsterdam. Na bijna 4 jaar procederen door d’Oude Stadt bij de administratieve rechter krijgen bewoners en werkenden de opdracht dit soort kwesties maar bij de civiele rechter aan te kaarten. Lees verder »Raad van State