Meteen naar de inhoud

Tijdlijn

01 jan, 2015

Norm NO2 geldt nu voor Nederland

De Europese grenswaarde voor Stikstofdioxide (NO2) van 40 μg/m³ geldt van af 1-1-2015 ook voor Nederland. De overeengekomen Europese norm van 40 μg/m³ is een jaargemiddelde. Die grenswaarde mag niet worden overschreden. Geven metingen aan dat die norm wordt overschreden, dan moet op de kortst mogelijke termijn maatregelen genomen worden om die overschrijding van de grenswaarde ongedaan te maken.

15 jan, 2015

Samen voor Gezonde Lucht

Vandaag startte Milieudefensie de nieuwe meetcampagne "Samen voor Gezonde Lucht". In Amsterdam wordt op 10 locaties de luchtkwaliteit gemeten. In de drukke Valkenburgerstraat wordt verwacht dat de concentratie stikstofdioxide (NO2) boven de Europeese norm van 40 μg/m3 ligt. Eind 2014 hebben bewoners zich bij Milieudefensie gemeld om een meetpunt te beheren. Vandaag werd het meetpunt in de Valkenburgerstraat in gebruik genomen.Lees verder »Samen voor Gezonde Lucht

11 mei, 2016

Meetrapport “Wat ademen wij in?”

Meetrapport “Wat ademen wij in?”

Vele bezorgde bewoners kwamen naar de Stopera. Daar werd het meetrapport "Wat ademen wij in?" aan Wethouder Choho (D66) overhandigd door twee "rechters". De luchtkwaliteit in Amsterdam voldoet niet aan de Europese normen. Lees verder »Meetrapport “Wat ademen wij in?”

29 nov, 2016

Handhavingsverzoek

36 handhavingsverzoeken om overschrijding NO2-norm

36 bewoners en/of werkenden tegenover een van de NO2-meetpunten van de GGD in een van de 23 knelpuntstraten van Amsterdam Dienden handhavingsverzoeken in. Dat gebeurde bij verschillende instanties, omdat ieder van die instanties naar andere verwijzen. Ze voelen zich niet verantwoordelijk hoewel zij zich op de borstkloppen alles aan schone lucht te doen. Lees verder »36 handhavingsverzoeken om overschrijding NO2-norm

22 mei, 2017

Schone Lucht en Ruimte

Schone Lucht en Ruimte

Meer dan 100 mensen waren maandagavond 22 mei in Frascati aanwezig voor een massa-brainstorm. Georganiseerd door verschillende organisaties uit Amsterdam. Doel: gezonde lucht en ruimte hét thema laten worden van de Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Een zeer geslaagde avond. Met meer dan 80 ideeën om samen uit te voeren. Lees verder »Schone Lucht en Ruimte

07 sep, 2017

Milieudefensie

Recht op gezonde lucht bestaat

Donderdag 7 september 2017 heeft de voorzieningenrechter in Den Haag uitspraak gedaan in de zaak van Milieudefensie tegen de Staat. De rechter oordeelde in kort geding dat de Nederlandse Staat binnen twee weken een kwaliteitsplan moet opstellen dat daadwerkelijk zorgt voor een schonere lucht en dat aan de regelgeving voldoet. Het plan moet maatregelen bevatten die ervoor zorgen dat alle overschrijdingen op de kortst mogelijke termijn zullen zijn verdwenen. Ook heeft de voorzieningenrechter de Staat verboden om maatregelen te nemen die tot voortgaande of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden zullen leiden.Lees verder »Recht op gezonde lucht bestaat

14 feb, 2018

Rondje Stopera

Rondje Stopera

Het bewonersinitiatief Schone lucht en ruimte startte in december 2017 het Rondje Stopera op Amstel 1. Een uur rondjes om het stadhuis lopen. Omdat de Gemeente Amsterdam geen haast om de lucht schoner te krijgen. En om te laten zien dat er draagvlak is voor schone lucht. Lees verder »Rondje Stopera

18 jun, 2019

Actieplan Schone Lucht

B en W heeft het Actieplan Schone Lucht opgesteld. Alle knoppen worden gebruikt om het verhaal "naar een uitstootvrij Amsterdam" te verkopen. Lees verder »Actieplan Schone Lucht

20 jun, 2019

motie

Motie voor schone lucht

Alleen de indieners van de motie (Partij voor de Dieren en ChristenUnie) samen met BIJ1 staan. Zij stemmen voor direct locatiespecifieke maatregelen in drukke straten, de verkeersaders. Ook in deze straten moet binnen een half jaar de NO2 metingen onder de Europese grenswaarde van 40 μg/m³ komen. En het College moet de maatregelen blijvend monitoren en bijstellen op het beoogde effect. Lees verder »Motie voor schone lucht

02 okt, 2019

Concept Agenda Autoluw

Wethouder Dijksma heeft op 2 oktober 2019 de concept Agenda Autoluw vrijgegeven. Het woord Nu krijgt een nieuwe betekenis; t/m 2022. De wethouder meldde meermaals dat de oplossing voor het drukke verkeer op de hoofdroutes zit in die agenda Autoluw. Bewoners en werkenden lezen dat pas ergens   STRAKS  en LATER (t/m 2040) onderzoek naar de Hoofdroutes wordt gedaan. Bewoners echt niet blij. Voelen zich belazerd. Tevens blijkt dat geen Knip in de Weesperstraat wordt gerealiseerd, maar slechts een pilot van een week...... Lees verder »Concept Agenda Autoluw