Voor een rechtszaak is het van belang dat eisers belanghebbend zijn. U bent zeker belanghebbende als u woont of werkt in een straat met een meet- en/of rekenpunt dat boven de grenswaarde zit van 40 μg/m³ voor Stikstofdioxide (NO2) (zie onder). U kunt zich ook laten vertegenwoordigen door (bewoner-)organisaties. Een aantal doen mee (lees Wij zijn). Die worden als belanghebbende aangemerkt als zij over de buurt gaan waar overschrijding van de Europese norm is aan getoond. Het betreft de volgende straten:

GGD-meetpunten
De GGD Amsterdam brengt de luchtkwaliteit in kaart. Volgens de GGD spelen de overschrijdingen van de Europese norm met name op de Prins Hendrikkade, Foeliestraat, Valkenburgerstraat, Mr. Visserplein, Johnas Daniel Meijerplein, Weesperstraat, Wibautstraat, de Stadhouderskade, de Nassaukade en Overtoom, alsmede Europaplein, Jan van Galenstraat, de Ruijterkade, Haarlemmerweg, 2e Hugo de Grootstraat, Damrak, Amstelveenseweg en de A10. Bekijk hier op de kaart van de GGD, of u in de buurt van zo’n meetpunt woont.

NSL-rekenpunten
In Nederland werken de Rijksoverheid, provincies en lokale overheden samen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Alle overheden doen dat binnen het Nationaal Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit (NSL). Ook het NSL brengt met rekenpunten tot op straatniveau de vervuiling in kaart. Bekijk of u in de buurt van zo’n rekenpunt woont de site: https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/ en kies rechts: Monitoring NSL 2018, jaar 2017, Rekenpunten tonen van NO2 concentratie.

Mede-eiser of meehelpen?
Woont en of werkt u bij een donkerrood meetpunt van de GGD en/of NSL, dan heeft u belang en kunt u mede-eiser zijn. Doe dan mee; samen sterker. Stuur ons een mail via: wijkcentrum@oudestadt.nl. Geef daarbij aan of u een rechtsbijstandsverzekering heeft en waar u woont. Wilt u zich inzetten voor deze actie en hulp bieden, ook al bent u geen mede-eiser? Stuur ons ook een mail.