Meteen naar de inhoud

Norm NO2 geldt nu voor Nederland

De Europese grenswaarde voor Stikstofdioxide (NO2) van 40 μg/m³ geldt van af 1-1-2015 ook voor Nederland. De overeengekomen Europese norm van 40 μg/m³ is een jaargemiddelde. Die grenswaarde mag niet worden overschreden. Geven metingen aan dat die norm wordt overschreden, dan moet op de kortst mogelijke termijn maatregelen genomen worden om die overschrijding van de grenswaarde ongedaan te maken.