Meteen naar de inhoud

Motie voor schone lucht

motie

Alleen de indieners van de motie (Partij voor de Dieren en ChristenUnie) samen met BIJ1 staan. Zij stemmen voor direct locatiespecifieke maatregelen in drukke straten, de verkeersaders. Ook in deze straten moet binnen een half jaar de NO2 metingen onder de Europese grenswaarde van 40 μg/m³ komen. En het College moet de maatregelen blijvend monitoren en bijstellen op het beoogde effect.

De motie volgt de uitspraak die de rechter al in 2017 voorschreef. Eerder werd de motie geschreven door bewoners aangeboden aan de SP en GroenLinks. Die lieten niets van zich horen. Partij voor de Dieren en ChristenUnie brachten deze motie in.

Ondanks dat iedereen voor de verkiezing van de gemeenteraad in maart 2018 beloofde iets te doen aan de meest ongezonde straten, laten de meeste politiek partijen bewoners stikken.

De wethouder wacht liever af wat de “ingezette NSL-maatregelen” doen, maar gaf toe dat als er “ooit” nog steeds straten boven de norm zitten er echt drastische maatregelen nodig zijn. De te nemen maatregelen zijn dus bekend! De wil om die drastische maatregelen te nemen ontbreekt bij de coalitie.

De wethouder gaf zelfs toe in overtreding te zijn, maar ontraadde de motie. De indieners van de motie (Partij voor de Dieren en ChristenUnie), samen met Bij1, willen wel nu maatregelen, omdat de wet en de rechter dat voorschrijft, de stad volgens de Europese richtlijn en het NSL een resultaatsverplichting heeft en uitstel niet meer mogelijk is sinds 2015.

De rest van de gemeenteraadsleden bleef zitten en wees daarmee de motie af. Overige plannen doen echt niks voor de verkeersaders. Actieplan Schone Lucht gaat pas in 2030 iets doen (al eerder was er een plan om iets per 2025 te realiseren). Agenda Autoluw zet niet in op minder auto’s op de verkeersaders, alleen op woonwijken. Alsof in verkeersaders geen mensen wonen.