Meteen naar de inhoud

Schone Lucht en Ruimte

Meer dan 100 mensen waren maandagavond 22 mei in Frascati aanwezig voor een massa-brainstorm. Georganiseerd door verschillende organisaties uit Amsterdam. Doel: gezonde lucht en ruimte hét thema laten worden van de Amsterdamse Gemeenteraadsverkiezingen 2018! Een zeer geslaagde avond. Met meer dan 80 ideeën om samen uit te voeren.

Gebruikt werd de techniek van Primoforum om informatie op te halen uit de verschillende gevormde groepen. Op het podium waren ook Mini-Masterklassen over communicatie en lobby-werk. De avond leverde een goede basis op om een brede campagne te ontwikkelen die van gezonde lucht en ruimte het hoofdthema moet maken van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. 

De campagne wil de Gemeente Amsterdam met name inspireren tot een veel sterkere inzet op duurzame mobiliteit, waardoor er meer ruimte ontstaat voor voetgangers, fietsers en OV. daartoe zijn negen campagnegroepen gevormd: Lobby, Media, Bewustwording Actie, PR, draagvlak aantonen, Publieke discussie starten, Samenwerking, Fondsenwerving, Kennis & onderzoek. Deze groepen voerden afzonderlijke campagnes om Geef Gezonde Lucht de Ruimte het thema te maken bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Lobby
Een van de afspraken binnen de campagne is de verkiezingsprogramma’s te beïnvloeden. Die worden deze en komende maanden geschreven. Daar bleek de urgentie te liggen. De lobbygroep moet dus nu meteen aan de bak. De concept verkiezingsprogramma’s zullen in de periode september-oktober beschikbaar zijn. Dat is weer het volgende moment om te beïnvloeden. Tussendoor zijn er inspraakmomenten bij de gemeenteraad.

Acties
De actiewerkgroep vindt dat de acties het hele jaar door gevoerd moeten worden. Ludieke, confronterende en ook ondersteunende acties bij de lobby. En door steeds meer mensen.

Samenwerken
Om een stadsbrede campagne goed te realiseren is verbinding gezocht met meer groepen in de stad. Dat kunnen huisartsen zijn, maar ook organisaties zoals de GGD, of bewonersgroepen op een bepaald onderwerp gerelateerd aan de campagne. Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 worden zo een aantal losse initiatieven samen een groot initiatief met acties en lobby om Geef Gezonde Lucht de Ruimte bovenaan op de politieke agenda van alle politieke partijen te krijgen.