Meteen naar de inhoud

Meetrapport “Wat ademen wij in?”

Vele bezorgde bewoners kwamen naar de Stopera. Daar werd het meetrapport “Wat ademen wij in?” aan Wethouder Choho (D66) overhandigd door twee “rechters”. De luchtkwaliteit in Amsterdam voldoet niet aan de Europese normen.

Milieudefensie
In 2015 beheerde Milieudefensie samen met bewoners 58 meetpunten in Nederland, waaronder 10 in Amsterdam (Samen voor gezonde lucht). Dat is bewust in 2015 gedaan, omdat in dat jaar Nederland moest voldoen aan de Europese norm.

Uit het vandaag overhandigde rapport “Wat ademen wij in?” blijkt dat op zeker elf plekken in het land, waarvan in vier straten in Amsterdam, het jaargemiddelde Stikstofdioxide (NO2) ver boven die Europese norm ligt. Luchtvervuiling zie je niet, maar is wel ziekmakend. In 2010 vroeg Nederland nota bene bij Brussel 5 jaar uitstel. En kreeg dat om te voldoen aan de overeengekomen Europese maximale norm van 40 μg/m³ Stikstofdioxide (NO2).

Anne Knol van Milieudefensie was blij met de aanwezigheid van de wethouder om het meetrapport in ontvangst te nemen. Zij deed een oproep aan alle niveaus (gemeente, staat en Europa) niet meer elkaar de bal toe te spelen, maar aan de slag te gaan om de luchtkwaliteit tot ver onder de grenswaarden te krijgen. Nu ademen de bewoners dagelijks ongezonde lucht in zeker op de knelpunten Valkenburgerstraat, Stadhouderskade, Naussaukade en Wibautstraat.

Anne Knol liet die dag bij Een Vandaag weten naar de rechter te stappen. En startte meteen een crowdfundingactie onder de titel: Doe met ons mee: Eis gezonde lucht van de Nederlandse Staat

Bewoners
Namens de bewoners van Amsterdam richtte Paul Busker het woord tot wethouder Choho. Hij gaf aan dat mede door de eerste meetresultaten de bewoners sinds vorig jaar actief zijn en bij allerlei gelegenheden de politiek hebben aangesproken op hun verantwoordelijkheid over de luchtkwaliteit in de stad. Waar de bewoners echter van schrokken is dat de politiek al jaren weet heeft van de problematiek en deze plekken slechts benoemt tot “knelpunt-locaties”, zonder dat er in de ogen van de bewoners echt iets wordt gedaan aan het feitelijke probleem. Dat is bewust spelen met de gezondheid van de bewoners. Onbegrijpelijk dat die 5 jaar uitstel van Brussel niet zijn benut. Gezondheid en welzijn is een grondrecht (artikel 22 lid 1). Iedere bestuurder zou daar prioriteit aan moeten geven.

Ontluisterend bleek de houding van de gemeente Amsterdam in het afschuiven van de verantwoordelijkheid inzake luchtkwaliteit: ” Voor een handhavingsverzoek op luchtkwaliteit verwijst het Stadsdeel mij naar het Centrum, het Centrum acht zich echter ook niet verantwoordelijk en wijst naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, die weer verwijst naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied…..”

Luchtkwaliteit is zaak van de stad
De site Amsterdam.nl getuigt immers: Daarom werkt de gemeente Amsterdam aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de hele stad. Voor de gezondheid van alle Amsterdammers. En natuurlijk zijn de bewoners bekend met de plannen en dus in de komende jaren nog te nemen maatregelen om de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Maar de bewoners rond de knelpuntlocaties merken daar nu dus bitter weinig van in de verbetering van de luchtkwaliteit. Paul sprak dan ook de verwachting uit dat de heer Choho en de rest van het college daadwerkelijk een aanvang maken om juist de luchtkwaliteit te verbeteren op die knelpunten.

Vorig jaar waarschuwden de bewoners al dat er steeds meer verkeer door de Valkenburgerstraat, Wibaut-as, Stadhouders- en Nassaukade gaat. Mede door het beleid waarbij de haarvaten van de stad worden dicht geschroeid en het verkeer zich daardoor alleen maar meer concentreert op juist die straten waar de overschrijdingen van de norm aangetoond is.

Hoewel wethouder Choho in een herhaling op AT5 liet horen dat rijden achter een scooter 1000 keer kankerverwekkende is, dan rijden achter een bestelbus, blijkt dat ook rijden achter een bestelbusje ziekmakend is. En zeker voortdurend leven in een normoverschrijding op een “knelpunt”; een woonbuurt! Daarom de oproep: Doe daadwerkelijk iets aan de luchtkwaliteit. De aanwezigen vielen bij met de tekst: Wat willen we? Schone lucht! Hoe? Handhaven! Wanneer? Nu!

Wethouder
Wethouder Choho bleef aandacht vragen voor zijn (in de toekomst!) te nemen maatregelen. In de ogen van de bewoners gaan die maatregelen echt niet bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op de knelpuntstraten. De wethouder gaf tegenover EenVandaag aan dat er al veel is ingezet en dat er blijkbaar nog meer moet gebeuren en hij daarom nog meer gaat inzetten, zat in zijn bijdrage na de ontvangst van het meetrapport de wens om samen met de bewoners als partners te werken aan een uitstootvrij Amsterdam.

Zie hieronder het videoverslag van Oliver Beens

Inspreken
De werkgroep SLA riep ook op om na het overhandigen van het meetrapport in te spreken bij de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Klik op de foto hieronder en bekijk het videoverslag van de vergadering (vanaf minuut 29:50). Ook de wethouder komt daarna terug op het meetrapport. Met name omdat de heer van Raan (PvdD) aandringt op handhaving na gebleken overschrijding van de Europese norm. De Wethouder laat daarop weten dat het pakket dat de Raad de week er voor heeft goedgekeurd de maatregelen zijn die het College voorstelt.

I&D